Vacancies

Manager Digital Experience

~English below~
Krijg jij energie van het verbeteren van de (online) customer journey en gebruikerservaring voor fietsliefhebbers en dealers? Zit jij boordevol kennis van het onderzoeken en analyseren van klantgedrag en conversie? Én heb je ervaring met het leidinggeven aan een team van specialisten? Dan willen wij jou graag spreken voor de functie van Manager Digital Experience!

De uitdaging van het Digital Experience team is het maximaliseren van de waarde uit onze B2C e-commerce Brandsites (zoals Raleigh, Sparta, Haibike, Koga, Batavus) en het B2B e-commerce dealerplatform Accentry. Dit doen we door het continu verbeteren van de online klantreis en gebruikerservaring, als mede het optimaliseren van de conversie ratio’s en de customer lifetime value. Het team is onderdeel van Commercial Business Solutions en werkt nauw samen met Development teams en Digital Excellence.

Jouw opdracht

Je geeft direct leiding aan een (op te bouwen) team van UX design, SEO, CRO en Analytics specialisten. Op dit moment bestaat het team uit 3 specialisten. Aan jou de uitdaging om het team verder uit te laten breiden en verder vorm te geven. Als manager zorg je ervoor dat alle huidige werkzaamheden voor het team goed worden georganiseerd, waar op dagelijkse basis wordt gekeken naar efficiency, relevantie en ontwikkelpunten. Daarnaast weet jij met jouw kennis en ervaring wat er nodig is om de online customer journey en gebruikerservaring van onze B2C Brandsites en B2B e-commerce platform naar een nieuw niveau te tillen.

De specialistische kennis van het team is hoog. Jij weet alle individuen te laten slagen in hun eigen doelstellingen. Tevens weet je de verbinding tussen de teams en andere stakeholders te vergroten. Met jouw open houding weet je het team te inspireren, coachen en te begeleiden. Je stimuleert alle teamleden het beste uit zichzelf te halen. Lead by example is jouw manier van aansturen en je bent dan ook niet vies van je handen uit de mouwen steken.


Jouw focus

 • Je coördineert het Digital Customer Experience team. Je inspireert, coacht, begeleidt en vergroot de onderlinge samenwerking van een professioneel team bestaande uit UX, CRO, SEO en Data specialisten.
 • Je stelt KPI’s en targets op met het team en maakt resultaten meetbaar. Je rapporteert aan de Head of Commercial Business Solutions.
 • Je bent verantwoordelijk voor de algemene visie en strategie met betrekking tot CX en Conversie optimalisatie op onze B2C en B2B e-commerce kanalen.
 • Je zorgt ervoor dat de bedrijf brede- en afdeling brede strategie wordt doorgevoerd binnen het team en dat deze wordt omgezet in concrete acties en doelen.
 • Je bent hét aanspreekpunt van het Digital Customer Experience team binnen Accell Group. Je zorgt voor zichtbaarheid van het team en draagkracht voor het domein binnen de gehele organisatie.
 • Je onderhoudt een nauwe samenwerking met andere team leads om groeistrategieën op elkaar af te stemmen en tot nieuwe, innovatieve ideeën te komen om de klantervaring te verbeteren.

Dit breng je mee

 • Je hebt een afgeronde HBO of WO opleiding met een sterke statistische/analytische en marketing component.
 • Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring als leidinggevende binnen het domein customer experience, conversieoptimalisatie, user experience of web analytics.
 • Je beschikt over een hands-on en technische leiderschapsstijl om het team te begrijpen en volledig te ondersteunen.
 • Je bent in staat het voortouw te nemen en het team te inspireren, coachen en begeleiden om de best mogelijke resultaten en kwaliteit te bereiken.
 • Je bent communicatief sterk en communiceert effectief met alle betrokken stakeholders, zowel technische en in de business.
 • Je bent ondernemend ingesteld en gaat proactief op zoek naar nieuwe kansen.
 • Je hebt een resultaat georiënteerde mindset met een analytische/data gedreven benadering in het trekken van conclusies.

Wat bieden wij

 • Leuke collega’s in een informeel en flexibel team;
 • Marktconform salaris ingeschaald volgens Korn Ferry Hay;
 • Werken binnen een dynamische (internationale) werkomgeving;
 • Thuiswerk(plek)vergoeding en de mogelijkheid om (deels) thuis te werken;
 • Personeelskorting op de fietsmerken van Accell Nederland of een fietsleaseregeling;
 • 8% vakantiegeld, 28 vakantiedagen en goede pensioenvoorziening.

Onze purpose

‘Cycling moves the world forward’. Dát is onze purpose. Accell IT is onderdeel van Accell Group. Accell Group ontwerpt simpele en slimme oplossingen om een ​​fantastische fietservaring te creëren voor iedereen die onze fietsen gebruikt. Accell Group maakt fietsen, fietsonderdelen en accessoires. Wij zijn de Europese marktleider in e-bikes en de tweede grootste in fietsonderdelen en -accessoires, met tal van toonaangevende Europese fietsmerken onder één dak. Deze merken zijn gebouwd door pioniers voor wie het beste niet goed genoeg was. Tot op de dag van vandaag belichamen we nog steeds de ondernemersgeest van die familiebedrijven. We blijven onszelf pushen om hoogwaardige, hoogwaardige, geavanceerde producten te creëren, gedreven door de voortdurende uitwisseling van knowhow en vakmanschap.

Bekende fietsmerken in ons portfolio zijn onder meer Haibike, Winora, Ghost, Batavus, Koga, Lapierre, Raleigh, Sparta, Babboe en Carqon. XLC is ons merk voor fietsonderdelen en accessoires. Accell Group heeft circa 3.100 mensen in dienst, verspreid over 15 landen. Onze fietsen en aanverwante producten worden verkocht aan dealers en consumenten in meer dan 80 landen. In 2020 verkochten we ongeveer 897 duizend fietsen en boekten we een omzet van € 1,3 miljard.

~

Do you get energy from improving the (online) customer journey and user experience for bicycle enthusiasts and dealers? Are you brimming with knowledge of researching and analysing customer behaviour and conversion? And do you have experience in managing a team of specialists? Then we would like to talk to you! At Accell Group, we are looking for a manager for our Digital Experience team.

The challenge of the Digital Experience team is to maximise the value from our B2C eCommerce Brandsites (such as Raleigh, Sparta, Haibike, Koga, Batavus) and the B2B eCommerce dealer platform Accentry. We do this by continuously improving the online customer journey and user experience, as well as optimising conversion rates and customer lifetime value. The team is part of Commercial Business Solutions, and works closely with Development teams and Digital Excellence.

Your assignment

You will directly lead a team of UX design, SEO, CRO and Analytics specialists. At this moment the team consists of 3 specialists. It is up to you to further expand and shape the team. As team lead, you will ensure that all current activities for the team are well organized, where efficiency, relevance and development points are examined on a daily basis. In addition, with your knowledge and experience you will know what it takes to bring the online customer journey and user experience of our B2C Brandsites and B2B eCommerce platform to a new level.

The specialist knowledge of the team is high. You know how to make all individuals succeed in their own goals. You also know how to increase the connection between the teams and other stakeholders. With your open attitude, you know how to inspire, coach and guide the team. You stimulate all team members to get the best out of themselves. Lead by example is your way of managing and you are not afraid to roll up your sleeves.

Your focus

  • You coordinate the Digital Customer Experience team. You inspire, coach, supervise and increase the mutual cooperation of a professional team consisting of UX, CRO, SEO and Data specialists.
  • You set KPIs and targets with the team and make results measurable. You report to the Head of Commercial Business Solutions.
  • You are responsible for the overall vision and strategy with regard to CX and Conversion optimisation on our B2C and B2B eCommerce channels.
  • You ensure that the company-wide and department-wide strategy is implemented within the team and that it is translated into concrete actions and goals.
  • You are the point of contact for the Digital Customer Experience team within Accel Group. You ensure the visibility of the team and support for the domain within the entire organisation.
  • You maintain a close collaboration with other team leads to align growth strategies and come up with new, innovative ideas to improve the customer experience.

What you bring

  • You have a completed HBO or WO education with a strong statistical/analytical and marketing component.
  • You have at least 3 years of working experience as a manager in the field of customer experience, conversion optimisation, user experience or web analytics.
  • You have a hands-on and technical leadership style to understand and fully support the team.
  • You are able to take the lead and inspire, coach and guide the team to achieve the best possible results and quality.
  • You have strong communication skills and communicate effectively with all stakeholders involved, both technical and in the business.
  • You have an entrepreneurial attitude and proactively look for new opportunities.
  • You have a result oriented mindset with an analytical/data driven approach in drawing conclusions.

What we offer

  • Great colleagues in an informal and flexible team;
  • Working within a dynamic (international) work environment;
  • The possibility to work (partly) from home, a home-work allowance and a compensation for the furnishing of your home-work place;
  • Employee discount on Accell Nederland bicycle brands, possibility to use a lease bicycle;
  • Competitive salary per year including 8% holiday pay, 28 days of holiday and a good pension scheme.


Our purpose

Cycling moves the world forward'. That is our purpose. Accell IT is part of Accell Group. Accell Group designs simple and smart solutions to create a great cycling experience for everyone who uses our bikes. Accell Group makes bicycles, bicycle parts and accessories. We are the European market leader in e-bikes and the second largest in bicycle parts and accessories, with many leading European bicycle brands under one roof. These brands were built by pioneers for whom the best was not good enough. To this day, we still embody the entrepreneurial spirit of those family businesses. We continue to push ourselves to create high-quality, cutting-edge products, driven by the constant exchange of know-how and craftsmanship.

Well-known bicycle brands in our portfolio include Haibike, Winora, Ghost, Batavus, Koga, Lapierre, Raleigh, Sparta, Babboe and Carqon. XLC is our brand for bicycle parts and accessories. Accell Group employs around 3,100 people in 15 countries. Our bicycles and related products are sold to dealers and consumers in more than 80 countries. In 2020, we sold approximately 897 thousand bicycles and generated a turnover of € 1.3 billion.

ACCELL GROUP

Industrieweg 4
8444 AR Heerenveen
The Netherlands

Accell GROUP

Overschiestraat 65
1062 XD Amsterdam
The Netherlands

Accell GROUP

Wilmersdorf 37
7300 AA Apeldoorn
The Netherlands