Vacancies

Nulbouwer

 

Als Nulbouwer houdt je je onder andere bezig met het bouwen en verbeteren van prototypen fietsen en nulfietsen, testen van mechanische functionaliteit en het assisteren van I&T bij de opstart van een nieuwe productielijn. Hanteert bij het uitvoeren van de werkzaamheden diverse handgereedschappen, meetmiddelen, ijkmiddelen e.d. Werkt zelfstandig conform werkinstructie.

 

Bij de afdeling Werkvoorbereiding wordt de feitelijke productiewerkvoorbereiding gerealiseerd door stuklijstbeheer, kleurvoorstellen bouw en 0-serie bouw op basis van door afdeling R&D aangereikte informatie

 

RESULTAATGEBIEDEN

 

Voorbereiding

-       Vaststellen of benodigde materialen en gegevens beschikbaar zijn en controleren van documentatie en onderdelen

-       Beoordelen van tekeningen, stuklijsten en andere technische informatie

-       Organiseren en controleren van ontbrekende zaken zoals documentatie, materialen e.d.

 

Assemblage en testen

-       Verrichten van assemblage werkzaamheden voor het samenstellen en opbouwen van nul fiets

-       Aangeven van mogelijke knelpunten in maakbaarheid van het ontwerp en het aangeven van alternatieven/oplossing

-       Analyseren en beoordelen van (aangepast) gereed product (en vrijgeven voor productie)

-       Uitvoeren van testen op functionaliteit nul fiets met behulp van beschikking staande hulpmiddelen of testmiddelen

-       Constateren en melden van afwijkingen aan productmanager

-       Fungeren als technisch aanspreekpunt voor collega’s

 

Verbeteringen en overdracht

-       Maken van adviesrapport richting productmanager I&T en productie na vervaardiging van de nul fiets

-       Aanbrengen van wijzigingen aan ontwerp en/of stuklijst, indien sprake van een tekort of onderdeel niet passend

-       Het doen van andere verbetervoorstellen ten aanzien van de mechanische aspecten van de fiets

-       Ontwikkelen van werkinstructies ten behoeve van productie

-       Overdragen van nul fiets aan productie

 

Administratie

-       Vastleggen van alle relevante gegevens (in het geautomatiseerde systeem) conform richtlijnen en procedures

-       Verwerken van werkorders conform procedure in geautomatiseerd systeem

 

Verantwoordelijkheden

-       Opbouwen en testen nul fietsen en signaleren en melden van (potentiële) kwaliteitsproblemen en aandragen van mogelijke oplossingen

-       Tijdige en juiste informatievoorziening intern

 

Ben je geïnteresseerd? Solliciteer dan via onderstaande button!

ACCELL GROUP

Industrieweg 4
8444 AR Heerenveen
The Netherlands

Accell GROUP

Overschiestraat 65
1062 XD Amsterdam
The Netherlands

Accell GROUP

Wilmersdorf 37
7300 AA Apeldoorn
The Netherlands